Recensies
Indien u uw omvormer vast in uw camper of boot installeert, en u wilt regelmatig naar paalstroom/netspanning omschakelen, is een omschakelautomaat een must. Er bestaat anders het risico dat de netspanning in uw omvormer terecht komt als u vergeet deze af te koppelen.

Ook is het mogelijk om met deze omschakel-automaat een "noodstroom voorziening" te maken, samen met een omvormer, een accu en een kleine acculader/druppellader.
U kunt bijvoorbeeld uw waterpomp in de kelder op op noodstroom laten werken, en daardoor geld sparen omdat u minder verzekering betaalt.
Een ander voorbeeld is uw aquarium, koivijver, centrale verwarming, computer of alarminstalatie. Uiteraard verkopen wij ook kant en klare UPS systemen.

Het omschakelstation US-12N maakt het mogelijk omvormers en een 230 VAC-net probleemloos in dezelfde stroomkring te gebruiken. Het toestel schakelt automatisch om tussen omvormer en het 230 VAC-net en beschermt de omvormer tegen externe spanningen. Daarbij biedt het de mogelijkheid (bv. bij het gebruik van zonne-energiesystemen) om uit twee verschillende stroombronnen de voorkeursbron te kiezen (prioriteitsschakeling).
Het product is alleen voor privégebruik ontworpen en is dus niet bedoeld voor professionele toepassingen.
Een andere toepassing dan die welke hierboven is beschreven, leidt tot beschadiging van dit product en houdt gevaren in, zoals kortsluiting, brand, elektrische schok enz.. Niets van het product mag veranderd of omgebouwd worden.
Neem alle veiligheidsaanwijzingen van deze handleiding in acht.
Veiligheidsaanwijzingen
Geachte klant,
De volgende aanwijzingen in verband met de veiligheid en de mogelijke gevaren dienen niet alleen ter beveiliging van het toestel, maar ook ter beveiliging van uw gezondheid. Lees a.u.b. de volgende punten zorgvuldig door.
Bij schade aan zaken of personen die door een verkeerde behandeling of het niet-naleven van de handleiding en/of de hier gegeven veiligheidsaanwijzingen werd veroorzaakt, zijn wij niet aansprakelijk vervalt de garantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.Algemeen

• Om redenen van veiligheid en conformiteit met de EG-richtlijnen is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen product niet toegestaan.
• Dit toestel mag niet in de handen van kinderen terechtkomen. Zorg ervoor dat het toestel altijd buiten het bereik van kinderen gebruikt en bewaard wordt.
• Laat het verpakkingsmateriaal nooit achteloos achter. Het kan voor kinderen gevaarlijk speeltuig worden.
• Controleer het toestel en de gebruikte aansluitkabels vóór de inbedrijfstelling op mogelijke schade. Wanneer u beschadigingen (bv. transportschade) vaststelt, dan mag dit niet in bedrijf genomen worden. Beschadigde aansluitkabels moeten onmiddellijk vervangen worden.
• Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt. Het mag niet vochtig of nat worden, anders bestaat er gevaar voor een levensgevaarlijke elektrische schok.
• Gebruik onder ongunstige omgevingsvoorwaarden moet in elk geval worden vermeden. Ongunstige omgevingsvoorwaarden zijn: omgevingstemperaturen van meer dan 50°C, brandbare gassen, oplossingsmiddelen, dampen, stof, relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80% en water.
• Gebruik de omschakelautomaat US-12N niet in de buurt van ontstekingsbronnen, open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, gaskachels of sterke bezonning).
• Onderhoud en reparatie mogen enkel door bevoegde vaklui worden uitgevoerd. Voor de reparatie mag u alleen originele vervangstukken gebruiken. Het gebruik van afwijkende vervangstukken kan tot aanzienlijke materiële en lichamelijke schade leiden.
Gebruik
• De omschakelautomaat US-12N mag alleen aan het 230 VAC - 50/60Hz-net worden aangesloten.
• Er mogen alleen omvormers met een betrouwbare elektrische scheiding (galvanische scheiding) tussen de ingangskring (batterijspanning) en de uitgangskring (230 V) gebruikt worden.
• Vergewis u er voor de installatie van of de uitgang van de omvormer en de 230 VAC-netvoeding spanningsvrij en tegen per ongeluk inschakelen beveiligd zijn.
• Vergewis u ervan dat de aansluitkabels correct aangesloten zijn en goed contact maken, aangezien losse contacten tot smeulende brand kunnen leiden.
• De nulleider aan de kant van de verbruiker(s) mag niet met de aarde of een beschermingsgeleider verbonden zijn; aangezien in het bijzonder de contactdozen van de verbruikers geen klassieke verbinding van de PE-beschermingsgeleider met de nulleider bevatten.
• De doorsneden van de gebruikte kabels moeten aan de geldende voorschriften voldoen en en d.m.v. zekeringen beveiligd worden.
• Het toestel mag niet gebruikt worden voor draaistroom.


Functie:

De omschakelautomaat US-12N maakt het mogelijk omvormers en een 230 VAC-net probleemloos in dezelfde stroomkring te gebruiken. Het toestel schakelt automatisch om tussen de omvormer en het 230 VAC-net, en beschermt de omvormer tegen externe spanningen. Daarbij biedt het de mogelijkheid (bv. bij het gebruik van zonne-energiesystemen) om uit twee verschillende stroombronnen de voorkeursbron te kiezen (prioriteitsschakeling).
Belangrijke aanwijzing! De ingang AC2 heeft altijd de hoogste prioriteit; d.w.z. wanneer op beide ingangen een spanning staat, wordt de verbruiker via de ingang AC2 gevoed.
Installatie
- Opgelet! Vergewis u er voor de installatie van of de uitgang van de omvormer de 230 VAC-netvoeding spanningsvrij en tegen per ongeluk inschakelen beveiligd zijn.
- De installatie mag alleen door personen met de passende vakkennis uitgevoerd worden. Wend u zich in geval van twijfel altijd tot deskundig personeel.
- Gebruik voor het aansluiten van de beschermingsgeleider het meegeleverde Kroonsteentje.
- Wanneer de Omvormer geen aardaansluiting heeft, moet de met de aarde verbonden batterijpool aan de beschermingsgeleider aangesloten worden.Aansluitvariant 1:

Het 230 VAC-net wordt met de ingang AC2 (hogere prioriteit) verbonden.
- Daardoor wordt de batterij ontzien en de wordt wisselrichter terzelfder tijd tegen vreemde spanningen beschermd.
- Pas wanneer AC2 stroomloos wordt, wordt de elektrische voeding door de batterij en de omvormer via de ingang AC1 overgenomen.
Aansluitvariant 2:

De wisselrichter wordt met de ingang AC2 (hogere prioriteit) verbonden.
- Daarbij wordt de stroom primair via de wisselrichter van de batterij afgenomen (bv. bij het gebruik van zonne-energiesystemen).
- Pas wanneer de wisselrichter wegens de beveiliging tegen diepontlading uitschakelt, wordt het 230 VAC-net (via de ingang AC1 geschakeld.

Aansluitelementen:

1. Ingang AC1 230 VAC 50 Hz max. 12 A
2. Zekering F15A / 250 V
3. Ingang AC2 230 VAC 50 Hz max. 12 A (hogere prioriteit)
4. Verbruikersuitgang 230 VAC 50 Hz max. 12 A

Technische gegevens:

Nominale spanning: 230 VAC
Stroom: max. 12 A
Vermogen: max. 2700 VA
Omschakeltijd: 1-2 seconden
Zekering: F 15 A / 250 V
Huis: IP55
Afmetingen (b x h x d): 120 x 120 x 58 mm
Gewicht: 250 g

Het is ook mogelijk om een acculader op de omschakelautomaat aan te sluiten, waardoor de accu automatisch opgeladen wordt zodra u op paalstroom/ netspanning aangesloten staat.
Voor vragen of advies, neem contact met onze technische dienst op.     CONTACTLINK naar het product: https://www.internetwebshop.nl/webshop/bekijk_product/10891/Omschakel_automaat.html


RECENSIES van onze klanten: https://www.internetwebshop.nl/webshop/reviews/10891/Omschakel_automaat.html
Copyright© 2008-2012 InternetWebshop.nl / IVT- Hirschau.     Alle Rechten voorbehouden.
Copyright© 2018 InternetWebshop.nl Alle rechten voorbehouden.
webshop  internetwebshop blank1  Internetwebshop  Internetwebshop Belangrijk  Free Energy info  Omvormer  Muurbeugel  Omschakelautomaat  Zoutstrooier  huis en tuin  Werkplaats artikelen  ROWA Vijverproducten internetwebshop  Generator  Geigerteller  internetwebshop blank2  InternetWebshop bedrijfsinformatie  Internetwebshop algemene voorwaarden  internetwebshop verzenden en retourneren  Internetwebshop Belangrijk Privacy Policy  Contact 
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap 
sitemap Drinkwater filters  sitemap Motoren Benzine  sitemap Airbrush  sitemap Koi & Vijver toebehoren  sitemap Solderen  sitemap Dieren toebehoren  sitemap Waterslang  sitemap Aquaria  sitemap webshop 
Geen
Producten